Ny Schröderskylt på plats i Dalby

På själva midsommaraftons morgon 2016 samlades några av Schrödersällskapets medlemmar i norra Värmland för att hedra Gustaf Schröder med en minnesskylt. Det var på den gamla tullegendomen i Vingäng vid Klarälvens första serpentinslinga där den beundrade jägaren och författaren hade sin bostad några år på 1850-talet. Härifrån startade många av hans jaktfärder och här i stugan trivdes han gott. Här var en bra plats för en skylt, tyckte Bo Ynger, som var den som bekostade densamma. Som väl var tyckte gårdens nuvarande ägare Lars Logander detsamma och var själv med vid uppsättningen. Förutom dessa två var medlemmarna Udo Johansson och Rolf Johansson samt undertecknad på plats.

Att en tullstation inrättades i den nu nästan folktomma byn Vingäng flera mil från gränsen mot Norge hänger samman med att huvudvägen västerut från norra Värmland strök förbi knuten här. Här färdades dalkarlarna med sina hästkaravaner på väg till och från Grundsets marknad och här förbi fraktades malmen till järnbruket i Letafors. Vägen förbi Letafors har beskrivits som en av de mest trafikerade i Värmland. Till Vingäng kom man lättast med båt eller på älvens is på Schröders tid, men en färja gick också från Ransby på andra sidan älven.

Tullstationen i Vingäng var en av landets första gränstullar mot Norge. Sannolikt tillkom den i början av 1700-talet men 1806 beslöts att den skulle flyttas till Djäkneliden under vintermånaderna. 1814 blev den ditflyttad permanent, men ännu fram till 1853 hade gränsridare Petter Styffe station där. Från 1855 står Schröder som ägare till fastigheten och han bodde kvar där till 1857 (enligt annan uppgift lämnade han Dalby 1859). På tullegendomen finns i dag ett äldre och ett nyare hus. Enligt äldre sagesmän har själva tullhuset stått på det nyare husets plats. När det revs några år före 1900 lär det mindre huset ha byggts av virke från det gamla.
Torleif Styffe

Bildtext: Uppsättning av Schröderskylt i Vingäng, gamla Dalby socken. På gruppbilden ses från vänster Bo Ynger, Lars Logander, Rolf Johansson och Udo Johansson. (Foto: Torleif Styffe)

Bokmässan i Karlstad 2013

Schröder i dubbel bemärkelse på Bokmässan i Karlstad

Än en gång har Gustaf Schröder varit på Bokmässan i Karlstad. Och som vanligt var det vår flitige ordförande Lars Mebius och hans fru Birgitta som troget bemannade Schrödermontern under dagarna två. Det var en hel del besökare på årets mässan, som ville veta mer om Gustaf Schröder.

Under den inledande mässdagen fick Sällskapets sekreterare möjlighet att hålla ett föredrag om författaren under titeln ”Den tidens Jack London”

Julläsning

God Jul

önskar vi alla vänner av Gustaf Schröder. Vår medlemstidning har nyligen hamnat i  brevlådan, laddad med julläsning. Har du inte tillgång till NYING nummer 88 kan du läsa den här på nätet genom att klicka här!

Den mysiga tomten med räven har tecknats av Rune Wenliden.

Njut av helgerna!

100-års jubileum

Gustafs Schröders 100-årsminne firades i Arvika den 2 augusti

Den 2 augusti var det 100 år sedan Gustaf Schröder avled i sitt hem i Stockholm.

Denne store författares minne kommer dock alltid att leva kvar hos många av hans läsare. Gustaf Schröder-Sällskapet anordnade en enkel minnesceremoni vid hans grav på Mikaelikyrkogården i Arvika på 100-årsdagen.

Gustaf ligger begravd vid Mikaelikyrkan i Arvika, där också en stor gravsten har rests. I samband med 100-årsminnet av hans död lade Sällskapet ner en krans vid hans grav.

Gustaf Schröder-Sällskapets ordförande Lars Mebius (bilden till vänster) höll ett minnestal och därefter läste Ove Köhler en dikt av Bellman, som Gustaf gärna citerade. Värmlandsvisan stämdes upp till fiolspel av Kjell Larsson (bilden här nere).

Arvikautställning 2011

Gustafs kaka blev en succé i Arvika!

Lördagen den 3 september öppnade Sällskapet en liten miniexposé över författaren Gustaf Schröder på Biblioteket i Arvika. Detta var en aktivitet inom Arvikas 100-årsjubileum, där Gustaf Schröder-Sällskapet ville bidra.

Den här gången lyfte vi fram författaren Gustaf Schröder, genom att visa alla våra nyutgivna böcker och även visa Gustafs stora bredd som författaren.

Finalen blev en Schröderkväll i Hörsalen den 19 september som lockade många intresserade att lyssna på Ove Köhler.


Gustafs älsklingskaka är en mjuk pepparkaka med ansjovis. Till detta serverades givetvis naturens egna festdryck lingondricka.

Besökarna på Biblioteket var nyfikna och ville höra mera om Gustaf och hans verk. En och annan hade aldrig hört talas om Gustaf Schröder, men blev intresserade när vi berättade om den stora författaren och hans breda produktion.

Schröderkväll med Ove Köhler

Utställningen på Biblioteket avslutades den 19 september med en Schröderkväll med Ove Köhler och andra. Denna högtidskväll i Gustafs namn bjöd på mingel och även då smakprov på Gustafs älsklingskaka.

Därefter berättade Ove Köhler färgstarkt om sitt möte med Gustaf och hans dotter. Det blev en kväll med stänk av vildmark, björnar, litterära utsvävningar och inte minst minnen i Gustafs namn.

Avslutningen var en bildserie om Gustaf Schröder och hans liv.

Litteraturpris 2011

Bengt Stjernlöf fick Litteraturpriset 2011

I samband med Gustaf Schröder-Sällskapets årsmöte på Kvarntorps Herrgård utanför Forshaga utdelades Gustaf Schröder-Sällskapets Litteraturpris. Mottagare var författaren och forskaren Bengt Stjernlöf, som bor i Forshaga.

Han får priset främst för sina böcker Innan Tystnaden (2002) och Transporter på Klarälven (2005).

Gustaf Schröder-Sällskapets motivering till priset är:

”Brukskulturens stora betydelse för folket i Klarälvdalen har tagit sig många uttryck. Bengt Stjernlöf har genom forskning och sitt författarskap lättat på historiens tunga lock och låtit oss lättare förstå den tidiga industriella omdaning som bruken utgjorde.”

Bengt Stjernlöf är född i Stjernsfors 1941 och uppväxt i Uddeholm. Under några år efter realexamen arbetade han vid Hagfors järnverk, i hyttan, i martinverket och på laboratoriet.

Efter ingenjörsexamen var han verksam som konstruktör inom fordonsindustrin, både vid Volvo och SAAB. 1978 flyttade han tillbaka med familjen till Värmland där han började som konsulterande ingenjör. 1984 startade han tillsammans med fyra kollegor eget företag. Från 1987 drev han egen konsultbyrå i Atlanta, USA.

Han återkom till Sverige 1992 för att arbeta som teknikkonsult åt pappersindustrin genom sitt företag Promatec Engineering, baserat på Hammarö.
Bengt Stjernlöfs teknikbakgrund och ständigt växande historieintresse har hittills resulterat i böckerna Innan Tystnaden (2002) och Transporter på Klarälven (2005).

Bokmässan i Karlstad 2008

Gustaf var på bokmässa – igen!

Bokmässan i Karlstad som anordnas i november varje år är en stor samlingsplats för bok- och läsintresserade. Som vanligt fanns Gustaf Schröder-Sällskapet på plats båda dagarna.

Vi talade oss varma för Sällskapets idéer och om Gustafs suveräna författarskap. Många gav sig tid att lyssna och det blev också en handfull nya medlemmar.

Under första dagen bemannades Gustaf Schröder-Sällskapets monter av Birgitta och Lars Mebius, medan Alf Davidsson tog andra dagens arbetspass.

Han lyckades locka både riksmarskalken och ett länsråd att intressera sig för den gode Gustaf.

Litteraturpriset 2008

Ann Sundén-Cullberg fick litteraturpriset 2008

I samband med Gustaf Schröder-Sällskapets årsmöte i Säter, Dalarna, den 6 juni i år delades Sällskapets Litteraturpris ut till Ann Sundén-Cullberg.

Ann Sundén-Cullberg är född och uppvuxen mitt inne i Stockholm. Hon är gift med en fryksdaling och bor på hans föräldragård Kilnäs strax utanför Torsby sedan 30 år. Fryksdalingen är skogvaktare och jägare vilket gjorde Ann bekant med både skog och jakt.


När hon får presentera sig själv så blir det så här:
”Jag är lite mångsysslare. Som ung studerade jag vid Uppsala universitet och tog en fil.kand.examen i bl.a. pedagogik och nordiska språk. Under ett tiotal år bedrev jag tillsammans med Arne mjölkproduktion på gården (fjällkor). Vi hade också får, höns och jakthundar (en älghund och en stövare, den senare har bytts ut med några generationer vorsteh).

En blombok

I dag har längtan efter skrivande och att göra böcker tagit över. 
Har ett litet bokförlag som heter Boviggen efter den sjö som ligger i vårt skogsskifte mitt i Finnskogen 4 mil norr om Torsby. 
Har förutom Tolvmilaskogen gjort en blombok tillsammans med biologen och fotografen Björn Ehrenroth: Den blommande finnskogen där 50 olika örter presenteras i ord och bild. Har även skrivit tillsammans med en journalist boken Fotograferna på Kyrkogatan som handlar om tre fotografer i Torsby från 1880-1997. 
Den äldsta är en kvinna, Anna-Lisa Pewe, på 98 år som fortfarande lever och bor i samma hus som de tidigare fotograferna.
Ibland händer också att jag guidar på den vandringsled som jag låtit göra i den egna skogen, nämnd ovan. Den är 10 km lång och har fantastiska utsikter över Finnskogens milsvida skogar.
Vi har en son i Köpenhamn. Annars lever vi ett härligt pensionärsliv tillsammans på vår vackra gård vid Röjdån.”

Vi gratulerar Ann Sundén-Cullberg till Gustaf Schröders Litteraturpris 2008.

Juryns motivering löd:

”Tolvmilaskogen mellan Värmland och Dalarna har varit en dramatisk tummelplats genom århundraden. Ann Sundén-Cullberg har i sitt författarskap synliggjort både historia, mänskliga öden och myter i detta oändliga rum.”