Nying

Så heter vår medlemstidning som utkommer fyra gånger per år. Den är i A4-format och innehåller normalt 8 sidor. Tidningen har utkommit nästan från första början, när Sällskapet bildades.

Den utkom första gången som ”Sekreterarens nyhetsbrev” till jul 1989. Sedan dess har tidningen troget utkommit varje år under sitt namn NYING och den utkommer i maj, juni, september och december.

Att vi kom att kalla tidningen för NYING har vi hämtat från Gustafs egna böcker. Han brukar beskriva hur han som trött jägare sökte nattkvarter under en gran eller ett enkelt vindskydd i skogen och värmde sig då vid en stockeld, som han kallade för nying.

Den stockeld som Gustaf Schröder kallade för nying skiljer sig en del från det som man i dagligt tal kallar för stockeld – som består av tre stockar som inte är kluvna.

Gustafs nying bestod av en furustock som kluvits i sin hela längd och sedan har mindre träbitar lagts in mellan stockhalvorna och antänts. På så vis brann den kluvna stocken inifrån och elden varade hela natten.

Förebilden för den enkla stockelden Gustaf använde som värmekälla har sannolikt sitt ursprung i den finska invandrarkulturen, som intresserade Gustaf mycket.

Namnet Nying används också av scouterna och för att inte förväxling skall ske har vi i samråd med scoutrörelsen senare ändrat vårt namn på medlemstidningen till ”Kring Gustaf Schröders NYING”. Men i dagligt tal inom Sällskapet blir det dock bara NYING

Vill du läsa senaste numret av vår medlemstidning NYING kan du klicka på tidningssidan här till vänster. (Du måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa filen).