Andra utgivna skrifter

Jubileumsskriften och magisteruppsats

Sällskapet har under åren gett ut några skrifter om Gustaf Schröder. Bland annat Jubileumsskriften i samband med 175-årsjubileet 1999, men också finansierat tryckningen av en magisteruppsats om Gustaf Schröder. Vi har även gett ut ett vykort av Gustaf.

Titel: Gustaf Schröder, bokhållaren, jägaren, författaren
Författare: Per-Olof Lönnroth
Tryckår: 1999, 2005
Antal sidor: 18
Pris: 50 kr, inkl porto

Jubileumsskriften om Gustaf Schröder
Inför 175-årsjubileet 1999 av Gustaf Schröders födelse den 6 juni 1824 hölls en stor utställning på Såguddens Museum i Arvika. Inför denna utställning sammanställde Per-Olof Lönnroth en komprimerad jubileumsskrift där Gustafs liv sammanfattades.
Denna lilla skrift har blivit mycket uppskattad som en introduktion för de som vill veta mera och har därför tryckts i flera upplagor.
Skriften ger en summering av Gustafs liv och en bild av de platser Gustaf bott på och det visas även en del föremål som Gustaf använde samt några av hans teckningar. Inte minst hans teckning av hans största björn vid Långsätern (bilden t.h).

Titel: Jägarna – mansbilden hos Gustaf Schröder
Författare: Johanna Lehman
ISBN 978-91-974735-5-2
Tryckår: 2007
Pris: 100 kr, inkl porto

Jägarna – Mansbilden hos Gustaf Schröder
En magisteruppsats av Johanna Lehman. Inlämnad vid Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation 2005.

Jag är uppvuxen i en familj med ett genuint intresse för djur, natur och jakt. Schröders litteratur har alltid funnits i bokhyllorna, min far är medlem i sällskapet sedan många år, och som ung fascinerades jag av Schröders hisnande jakthistorier. 
Våra utflykter över jaktmarkerna i norra Värmland korsade inte sällan Gustaf Schröders stigar och många var min fars berättelser om skidfärder,jättelika björnar och starka karlar.  Under min studietid vid Karlstads universitet fick jag på nytt upp ögonen för Schröders stora samling och resultatet blev en magisteruppsats med titeln ”Jägarna. Mansbilden hos Gustaf Schröder”.
Johanna Lehman

Titel: Vykort

Pris:  5 kr.

Den klassiska jaktbilden av Gustaf med sin jaktväska och viltnät finns som vykort att beställa från Sällskapets kansli.

Du kan beställa böcker och annat genom att skicka ett mejl till oss. Klicka här!