Bokmässan i Karlstad 2013

Schröder i dubbel bemärkelse på Bokmässan i Karlstad

Än en gång har Gustaf Schröder varit på Bokmässan i Karlstad. Och som vanligt var det vår flitige ordförande Lars Mebius och hans fru Birgitta som troget bemannade Schrödermontern under dagarna två. Det var en hel del besökare på årets mässan, som ville veta mer om Gustaf Schröder.

Under den inledande mässdagen fick Sällskapets sekreterare möjlighet att hålla ett föredrag om författaren under titeln ”Den tidens Jack London”