Styrelsen

Gustaf Schröder-Sällskapets styrelse

Ordförande: Udo Johansson, Sysslebäck, 076-826 26 15

Sekreterare: Göran Bergman, Malung, 070-265 80 90

Ledamot: Christer Karlsson, Sollerön, 070-304 57 84

Ledamot: Tomas Sehlin, Mora, 070-537 65 81

Ledamot: Sten Rune Olsson, Arvika, 070-601 61 98

Suppleanter

Lars Lidholm, Orsa, 070-688 17 13

Johannes Ainegren, Forshaga, 070-617 88 19

Valberedning

Sammank: Rolf Johansson, Sysslebäck, 070-695 65 43

Ledamot: Nisse Robertsson, Ekshärad, 070-511 17 09