100-års jubileum

Gustafs Schröders 100-årsminne firades i Arvika den 2 augusti

Den 2 augusti var det 100 år sedan Gustaf Schröder avled i sitt hem i Stockholm.

Denne store författares minne kommer dock alltid att leva kvar hos många av hans läsare. Gustaf Schröder-Sällskapet anordnade en enkel minnesceremoni vid hans grav på Mikaelikyrkogården i Arvika på 100-årsdagen.

Gustaf ligger begravd vid Mikaelikyrkan i Arvika, där också en stor gravsten har rests. I samband med 100-årsminnet av hans död lade Sällskapet ner en krans vid hans grav.

Gustaf Schröder-Sällskapets ordförande Lars Mebius (bilden till vänster) höll ett minnestal och därefter läste Ove Köhler en dikt av Bellman, som Gustaf gärna citerade. Värmlandsvisan stämdes upp till fiolspel av Kjell Larsson (bilden här nere).