Vi bevarar Schröders minne

Gustaf Schröder-Sällskapets syfte är att bevara och vidareutveckla de litterära och kulturhistoriska värden som finns i Gustaf Schröders författarskap. Vi bildades 1989 och har cirka 500 medlemmar. Vårt arbete inriktas på dokumentation av material som finns om och av Gustaf Schröder och hans närmaste omgivning. Vi har ögonen öppna efter nya och okända uppgifter och försöker följa upp och kontrollera dessa.

Nyutgåvorna ett viktigt arbete

Sedan starten har vi arbetat med en serie nyutgåvor av Gustafs alla böcker, en bok per år, som också skickas ut som årsbok till medlemmarna. År 2020 utgavs den 28:e och sista nyutgåvan av Schröders böcker. Förutom Schröders egna böcker har även några övriga böcker utgivits som årsböcker. Läs mera under “Böcker”.

Årsmötet brukar förläggas på en plats som på något sätt har anknytning till Gustaf Schröder.
Vår medlemstidning NYING utkommer 3-4 gånger om året. (Läs mera under “Medlemstidningen NYING”).