Vi bevarar Schröders minne

För att inte Gustaf Schröders minne skall blekna har Gustaf Schröder-Sällskapet bildats vars syfte är att bevara och vidareutveckla insikten om de såväl litterära som kulturhistoriska värden som finns i Gustaf Schröders författarskap.

Vi bildades 1989 och firade 20-årsjubileum 2009. Sällskapet har cirka 600 medlemmar spridda över hela landet, övriga Europa och i USA.

Vårt arbete inriktas på dokumentation av allt material som finns om och av Gustaf Schröder. Vi har ögonen öppna efter nya och okända uppgifter och försöker följa upp och kontrollera dessa.

Nyutgåvorna ett viktigt arbete

Allt sedan starten har vi arbetat med en serie nyutgåvor av Gustafs alla böcker. En nyutgåva per år ger vi ut, som också skickas ut som årsbok till medlemmarna.

Hittills har 27 årsböcker utgivits (2019). Läs mera under “Böcker”.

Årsmötet hålls i maj-juni varje år och brukar förläggas på en plats som har anknytning till Gustaf Schröder på något sätt.

Fyra gånger om året utkommer den 8-sidiga medlemstidningen NYING, som tar upp allt som handlar om Gustaf Schröder. (Läs mera under “Medlemstidningen NYING”).