Gustaf Schröder-Sällskapets Litteraturpris

Sällskapet instiftade 1996 ett Litteraturpris, som skall delas ut till en författare eller kulturarbetare som arbetar i Gustafs anda.

I statuterna för priset står det:

”Priset skall utdelas till författare som i Gustaf Schröders anda verklighetstroget skildrat jakt och naturupplevelser, ävensom genom historiska berättelser och romaner lyft fram händelser och skeenden i landskaps- och bygdehistoria”.

Senast delades Litteraturpriset ut 2011 till Bengt Stjernlöf, Forshaga (läs mer om Bengt Stjernlöf).

Läs mer om Ann Sundén-Cullberg!

Tidigare pristagare

1996 Per I Kårberger, Karlstad

”Per I Kårberger får priset för att han är en verklighetstrogen skildrare av människor och bygdehistoria, där små händelser får sin naturliga plats i ett stort skeende:”

1998 Anders Överby, Koppom

”Anders Överby har på ett säreget sätt dokumenterat och bevarat en bygds spännande historia och öppnat dörrar till glömskans arkiv”.

2002 Nils Carlsson, Ludvika

”Nils Carlsson har på ett verklighetstroget sätt skildrat jakten, fisket och folklivet i Bergslagens finnmarker”

2005 Torleif Styffe, Sysslebäck

”Torleif Styffe har med känsla och inlevelse bevarat Nordvärmlands historia. Med entusiasm och ödmjukhet har han gett den spridning långt utanför Klarälvens dalgång.”

2008 Ann Sundén-Cullberg, Torsby

”Tolvmilaskogen mellan Värmland och Dalarna har varit en dramatisk tummelplats genom århundraden. Ann Sundén-Cullberg har i sitt författarskap synliggjort både historia, mänskliga öden och myter i detta oändliga rum.”

2011 Bengt Stjernlöf, Forshaga

(klicka på rubriken ovan för att läsa mer om Bengt Stjernlöf).