Gustaf Schröder-Sällskapets Litteraturpris

Sällskapet instiftade 1996 ett Litteraturpris, som skall delas ut till en författare eller kulturarbetare som arbetar i Gustafs anda.

I statuterna för priset står det:

”Priset skall utdelas till författare som i Gustaf Schröders anda verklighetstroget skildrat jakt och naturupplevelser, ävensom genom historiska berättelser och romaner lyft fram händelser och skeenden i landskaps- och bygdehistoria”.

Tidigare pristagare

Lars Andersson 2022

2022 Lars Andersson, Sunne

Lars Andersson, Sunne, tilldelades Gustaf Schröder-Sällskapets Litteraturpris för sin bok ”Lomjansgutten”. Ett diplom, boken ”Gamla minnen” och en liten slant överlämnades till Lars av ordförande Udo Johansson.

2017 Eric Ringaby, Dala-Husby

Eric Ringaby, Dala-Husby tilldelades Gustaf Schröder-Sällskapets Litteraturpris 2017 för sin bok ”Tjädern: bland skogsbruk, rävar och andra jägare”

2014 Valter Berg

Valter Berg är utsedd till Gustaf Schrödersällskapets litteraturpristagare 2014!
Han får sitt pris för sina initierade och utförliga beskrivningar om finninvandringen och de vedermödor som mötte dåtidens ”nysvenskar” i deras hårda och många gånger omänskliga kamp för tillvaron i sitt nya hemland. Han har publicerat sina berättelser i de 3 böckerna, ”Brunnberg, -ur en finnbys historia”, ”Den svarta piskan” och ”Svartrockarnas kamp” samt i en mängd artiklar (ca 200 st) huvudsakligen i tidskriften ”Finnkultur”.

2011 Bengt Stjernlöf, Forshaga

I samband med Gustaf Schröder-Sällskapets årsmöte på Kvarntorps Herrgård utanför Forshaga utdelades Gustaf Schröder-Sällskapets Litteraturpris. Mottagare var författaren och forskaren Bengt Stjernlöf, som bor i Forshaga. Han får priset främst för sina böcker Innan Tystnaden (2002) och Transporter på Klarälven (2005).

2008 Ann Sundén-Cullberg, Torsby

”Tolvmilaskogen mellan Värmland och Dalarna har varit en dramatisk tummelplats genom århundraden. Ann Sundén-Cullberg har i sitt författarskap synliggjort både historia, mänskliga öden och myter i detta oändliga rum.”

2005 Torleif Styffe, Sysslebäck

”Torleif Styffe har med känsla och inlevelse bevarat Nordvärmlands historia. Med entusiasm och ödmjukhet har han gett den spridning långt utanför Klarälvens dalgång.”

2002 Nils Carlsson, Ludvika

”Nils Carlsson har på ett verklighetstroget sätt skildrat jakten, fisket och folklivet i Bergslagens finnmarker”

1998 Anders Överby, Koppom

”Anders Överby har på ett säreget sätt dokumenterat och bevarat en bygds spännande historia och öppnat dörrar till glömskans arkiv”.

1996 Per I Kårberger, Karlstad

”Per I Kårberger får priset för att han är en verklighetstrogen skildrare av människor och bygdehistoria, där små händelser får sin naturliga plats i ett stort skeende:”