Ny Schröderskylt på plats i Dalby

På själva midsommaraftons morgon 2016 samlades några av Schrödersällskapets medlemmar i norra Värmland för att hedra Gustaf Schröder med en minnesskylt. Det var på den gamla tullegendomen i Vingäng vid Klarälvens första serpentinslinga där den beundrade jägaren och författaren hade sin bostad några år på 1850-talet. Härifrån startade många av hans jaktfärder och här i stugan trivdes han gott. Här var en bra plats för en skylt, tyckte Bo Ynger, som var den som bekostade densamma. Som väl var tyckte gårdens nuvarande ägare Lars Logander detsamma och var själv med vid uppsättningen. Förutom dessa två var medlemmarna Udo Johansson och Rolf Johansson samt undertecknad på plats.

Att en tullstation inrättades i den nu nästan folktomma byn Vingäng flera mil från gränsen mot Norge hänger samman med att huvudvägen västerut från norra Värmland strök förbi knuten här. Här färdades dalkarlarna med sina hästkaravaner på väg till och från Grundsets marknad och här förbi fraktades malmen till järnbruket i Letafors. Vägen förbi Letafors har beskrivits som en av de mest trafikerade i Värmland. Till Vingäng kom man lättast med båt eller på älvens is på Schröders tid, men en färja gick också från Ransby på andra sidan älven.

Tullstationen i Vingäng var en av landets första gränstullar mot Norge. Sannolikt tillkom den i början av 1700-talet men 1806 beslöts att den skulle flyttas till Djäkneliden under vintermånaderna. 1814 blev den ditflyttad permanent, men ännu fram till 1853 hade gränsridare Petter Styffe station där. Från 1855 står Schröder som ägare till fastigheten och han bodde kvar där till 1857 (enligt annan uppgift lämnade han Dalby 1859). På tullegendomen finns i dag ett äldre och ett nyare hus. Enligt äldre sagesmän har själva tullhuset stått på det nyare husets plats. När det revs några år före 1900 lär det mindre huset ha byggts av virke från det gamla.
Torleif Styffe

Bildtext: Uppsättning av Schröderskylt i Vingäng, gamla Dalby socken. På gruppbilden ses från vänster Bo Ynger, Lars Logander, Rolf Johansson och Udo Johansson. (Foto: Torleif Styffe)