Litteraturpris 2011

Bengt Stjernlöf fick Litteraturpriset 2011

I samband med Gustaf Schröder-Sällskapets årsmöte på Kvarntorps Herrgård utanför Forshaga utdelades Gustaf Schröder-Sällskapets Litteraturpris. Mottagare var författaren och forskaren Bengt Stjernlöf, som bor i Forshaga.

Han får priset främst för sina böcker Innan Tystnaden (2002) och Transporter på Klarälven (2005).

Gustaf Schröder-Sällskapets motivering till priset är:

”Brukskulturens stora betydelse för folket i Klarälvdalen har tagit sig många uttryck. Bengt Stjernlöf har genom forskning och sitt författarskap lättat på historiens tunga lock och låtit oss lättare förstå den tidiga industriella omdaning som bruken utgjorde.”

Bengt Stjernlöf är född i Stjernsfors 1941 och uppväxt i Uddeholm. Under några år efter realexamen arbetade han vid Hagfors järnverk, i hyttan, i martinverket och på laboratoriet.

Efter ingenjörsexamen var han verksam som konstruktör inom fordonsindustrin, både vid Volvo och SAAB. 1978 flyttade han tillbaka med familjen till Värmland där han började som konsulterande ingenjör. 1984 startade han tillsammans med fyra kollegor eget företag. Från 1987 drev han egen konsultbyrå i Atlanta, USA.

Han återkom till Sverige 1992 för att arbeta som teknikkonsult åt pappersindustrin genom sitt företag Promatec Engineering, baserat på Hammarö.
Bengt Stjernlöfs teknikbakgrund och ständigt växande historieintresse har hittills resulterat i böckerna Innan Tystnaden (2002) och Transporter på Klarälven (2005).