Bokmässan i Karlstad 2008

Gustaf var på bokmässa – igen!

Bokmässan i Karlstad som anordnas i november varje år är en stor samlingsplats för bok- och läsintresserade. Som vanligt fanns Gustaf Schröder-Sällskapet på plats båda dagarna.

Vi talade oss varma för Sällskapets idéer och om Gustafs suveräna författarskap. Många gav sig tid att lyssna och det blev också en handfull nya medlemmar.

Under första dagen bemannades Gustaf Schröder-Sällskapets monter av Birgitta och Lars Mebius, medan Alf Davidsson tog andra dagens arbetspass.

Han lyckades locka både riksmarskalken och ett länsråd att intressera sig för den gode Gustaf.