Så blir du medlem

Som medlem i Gustaf Schröder-Sällskapet får du en årsbok varje år, som är en nyutgåva av Gustafs böcker (se Nyutgivna böcker), samt medlemstidningen NYING 4 gånger om året (Läs om NYING).

Om Du vill bli medlem sätt in årsavgiften 300 kronor på Gustaf Schröder-Sällskapets postgironummer 464 56 93-5.

Skriv namn och adress, samt Ny medlem.

Varför inte skicka ett brev eller vykort och tala om att du vill bli medlem:

Vår adress är: Gustaf Schröder-Sällskapet, Box 34, 782 21 Malung

Eller mejla till oss och meddela att du vill bli medlem så skickar vi bok med inbetalningskort.

Vill du skicka ett mejl? Klicka HÄR!

Ny Schröderskylt på plats i Dalby

Ny Schröderskylt på plats i Dalby

På själva midsommaraftons morgon 2016 samlanågra av Schrödersällskapets medlemmar i norra Värmland för att hedra Gustaf Schröder med en minnesskylt. Det var på den gamla tullegendomen i Vingäng vid Klarälvens första serpentinslinga där den beundrade jägaren och författaren hade sin bostad några år på 1850-talet. Härifrån startade många av hans jaktfärder och här i stugan trivdes han gott. Här var en bra plats för en skylt, tyckte Bo Ynger, som var den som bekostade densamma. Som väl var tyckte gårdens nuvarande ägare Lars Logander detsamma och var själv med vid uppsättningen. Förutom dessa två var medlemmarna Udo Johansson och Rolf Johansson samt undertecknad på plats.

Att en tullstation inrättades i den nu nästan folktomma byn Vingäng flera mil från gränsen mot Norge hänger samman med att huvudvägen västerut från norra Värmland strök förbi knuten här. Här färdades dalkarlarna med sina hästkaravaner på väg till och från Grundsets marknad och här förbi fraktades malmen till järnbruket i Letafors. Vägen förbi Letafors har beskrivits som en av de mest trafikerade i Värmland. Till Vingäng kom man lättast med båt eller på älvens is på Schröders tid, men en färja gick också från Ransby på andra sidan älven.

Tullstationen i Vingäng var en av landets första gränstullar mot Norge. Sannolikt tillkom den i början av 1700-talet men 1806 beslöts att den skulle flyttas till Djäkneliden under vintermånaderna. 1814 blev den ditflyttad permanent, men ännu fram till 1853 hade gränsridare Petter Styffe station där. Från 1855 står Schröder som ägare till fastigheten och han bodde kvar där till 1857 (enligt annan uppgift lämnade han Dalby 1859). På tullegendomen finns i dag ett äldre och ett nyare hus. Enligt äldre sagesmän har själva tullhuset stått på det nyare husets plats. När det revs några år före 1900 lär det mindre huset ha byggts av virke från det gamla.
Torleif Styffe

Bildtext: Uppsättning av Schröderskylt i Vingäng, gamla Dalby socken. På gruppbilden ses från vänster Bo Ynger, Lars Logander, Rolf Johansson och Udo Johansson. (Foto: Torleif Styffe)

Bokmässan i Karlstad 2013

Schröder i dubbel bemärkelse på Bokmässan i Karlstad

Än en gång har Gustaf Schröder varit på Bokmässan i Karlstad. Och som vanligt var det vår flitige ordförande Lars Mebius och hans fru Birgitta som troget bemannade Schrödermontern under dagarna två. Det var en hel del besökare på årets mässan, som ville veta mer om Gustaf Schröder.

Under den inledande mässdagen fick Sällskapets sekreterare möjlighet att hålla ett föredrag om författaren under titeln “Den tidens Jack London”

Årsboken 2013

Vägledning i fiske, i nyutgivning 2013

Gustaf Schröder har för de flesta setts som storjägaren, men hans intresse för fiske var också mycket stort.


Detta hans stora intresse märks här och var i hans böcker och inte minst i hans instruktionsbok i fiske Vägledning i fiske som utkom första gången 1900, men nu finns i en nyutgåva.


Men det är hans fiskeäventyr, så som han skildrar dem, som roar många. Inte minst mängden av stora fiskar. Ett exempel är i boken Från pojk- och gubbåren, som kom i nyutgåva i vår Schröderserie för ett par år sedan. Där beskriver Gustaf harrfiske, som får en ovanlig vändning.

I den här handboken är det mera handgripligt hur grunderna för ett framgångsrikt fiske går till, som Gustaf låter oss ta del av. Som vanligt är hans instruktioner detaljrika ända ner till sänket på linan.
Boken är fylld av en massa illustrationer som i sig är värda att studera. Just denna blandning av instruktioner och illustrationer är grunden till att vi gjort en faksimilupplaga av Gustafs handbok.
Vägledning i fiske är idag en mycket ovanlig bok som inte ens finns att få tag på i de mest välsor-terade antikvariaten. Därför är värdet att återutges i vår serie nyutgåvor mycket stort.


Det stämningsfulla omslaget har gjorts av Sören Holmqvist.

Välkommen att ta del av Gustafs bästa fisketips.
Detta är volym nummer 21 i Gustaf Schröder-Sällskapets serie nyutgivningar. 

Gustaf Schröder-Sällskapet, som bildades 1989, har idag cirka 600 medlemmar över hela landet och även i de nordiska länderna.
Sällskapets uppgift är att bevara och vidareutveckla Gustafs verk och här ingår arbetet med återutgivningen av hans 26 böcker som ett viktigt arbete.

Boken ingår som årsbok i medlemskapet för Gustaf Schröder-Sällskapet, som är 250 kronor per år. 

ISBN 978-91-87201-06-6

Årsmötet 2013

Årsmötet 2013 i Torsby blev välbesökt

Inför årsmötet 2013 hade vi beslutat byta årsmötesdag från Gustafs födelsedag 6 juni till lördagen närmast före. Det blev 1 juni detta år och tydligen uppskattades bytet för årsmötet blev välbesökt. Närmare 50-talet medlemmar och intresserade kom.

Hembygdsgården Kollsberg

Vi höll till på Kollsbergs Hembygdsgård, Torsby, som ligger vackert på en sluttning ner mot Övre Fryken. Vi samlades på tunet innan det serverades nävgröt med fläsk inne i storstugan.

Därefter följde årsmötesförhandlingar inne i logen och dessa flöt snabbt igenom utan några stora förändringar. Allt gick i omvalens tecken.

Efter själva årsmötet samlades alla igen ute på tunet för att lyssna på Kersti Berggren från Torsby Finnkulturcentrum.

Hon gav oss en spännande skildring av skogsfinnarnas liv och den betydelse de haft för vår kultur i Värmland.  Det blev också fika på eftermiddagen.

 

Ångbåtstur på 1800-talet

Ordföranden Lars Mebius gav en skildring av när Gustaf kom till Torsby efter en lång resa från Stockhom, med järnväg och slutligen med ångbåt på Fryken upp till Torsby, där han sannolikt landsteg på den här platsen.