Årsmötet 2020

Gustaf Schröder-Sällskapets årsmöte i Gräsmark

Den 26 september 2020 samlades ett 20-tal medlemmar i Gustaf Schröder-Sällskapet för årsmötesförhandlingar i ”Kalasmakeriet på Prästgårn”, Gräsmark. Det var ett ovanligt sent årsmöte eftersom vi i normala fall brukar träffas första lördagen i juni. I år hade dock den pågående Coronapandemin ställt det mesta över ända. Vi fick därför vara särskilt försiktiga vid vårt umgänge och hålla avstånd mellan varandra. Bertil Forsberg inledde årsmötet med att presentera dagens program som han så förtjänstfullt hade organiserat. Årsmötet som leddes av Sällskapets ordf. Udo Johansson förflöt som vanligt lugnt och stillsamt. Den fråga som ägnades störst intresse var hur vi skulle få Schrödersamlingarna synliggjorda igen. Siljansfors Skogsmuseum har ännu inte lyckats få finansiering av sin för ändamålet planerade utbyggnad och Värmlands museum som äger samlingen verkar inte vilja låna ut samlingen till någon annan. Det beslöts att som nästa årsbok återutge ”Jaktnöjen” av L. Lloyd.

Efter årsmötet samlades deltagarna hos ”Ove ve dammen” med fru i Södra Västerrottna där vi fick ”kaffe på maten” i Oves fina timmerkoja. Här fördelades även deltagarna i lagom stora grupper för det efterlängtade besöket i den närbelägna, legendariska ”Riddarsalen”. Efter att ha besett den magnifika Riddarsalen samlades alla tillsammans med gårdens ägare ”Tore i Hagen” utanför gården för uppsättning av Schröder-Sällskapets skylt nr 22. Därefter reste vi till ”Kalle på Uddens” Annefors där vi blev hjärtligt mottagna av paret Terje och Sven-Åke som inbjöd oss till en minnesvärd guidning av den smakfullt inredda Herrgården. Vi som fick förmånen att delta i dagens mycket välregisserade program får rikta ett stort tack till Bertil och Lillemor Forsberg för att vi fick uppleva denna minnesvärda dag.

Årsmötet 2019

Den 1 juni 2019 samlades ett 20-tal medlemmar i det 30-års jubileande Gustaf Schröder-Sällskapet för årsmötesförhandlingar på anrika Mora Hotell. Christer Karlsson inledde årsmötet med att berätta om Gustaf Schröders kopplingar till hotellet vars interiör delvis fanns kvar från tiden då det ”begav sig”. Glädjande var att årsmötet denna gång bevistades av två av Sällskapets tidigare ordföranden. Särskilt trevligt var det att äntligen få tillfälle att avtacka Sällskapets nestor, hedersordförande Lars Mebius. Årsmötet förflöt som vanligt lugnt och stillsamt. Den fråga som
ägnades största tiden var den om Sällskapets framtid.

Av Gustaf Schröders tillskrivna böcker återstår nu bara nyutgivning av en bok, nämligen ”Jakter och skogsliv av Kalle på Udden”. Efter årsmötet var en ångbåtstur på Siljan förannonserad. Dessvärre ville inte vädrets makter stå oss bi, kallblåst och ihållande regn gjorde att båtturen fick ställas in. I stället hade Christer lyckats ordna en mycket uppskattad guidning av Zorngården. På vägen dit inbjöd han även hugade intressenter att följa med på en guidad promenad genom Mora centrum där vissa byggnader fortfarande fanns kvar från Schröders tid

Så blir du medlem

Som medlem i Gustaf Schröder-Sällskapet får du en årsbok varje år, som är en nyutgåva av Gustafs böcker (se Nyutgivna böcker), samt medlemstidningen NYING 4 gånger om året (Läs om NYING).

Om Du vill bli medlem sätt in årsavgiften 300 kronor på Gustaf Schröder-Sällskapets postgironummer 464 56 93-5.

Skriv namn och adress, samt Ny medlem.

Varför inte skicka ett brev eller vykort och tala om att du vill bli medlem:

Vår adress är: Gustaf Schröder-Sällskapet, Box 34, 782 21 Malung

Eller mejla till oss och meddela att du vill bli medlem så skickar vi bok med inbetalningskort.

Vill du skicka ett mejl? Klicka HÄR!

Årsmötet 2018

Ett drygt 20-tal medlemmar samlades för årsmöte på Karmenkynna. Efter årsmötet i rökstugan samlades vi på närbelägna ”Finnskogscentrum” där vår guide Monica Björklund tog emot och föreläste för oss om årets temautställning Från skogsbygd till finnskog – fyra kvinnor berättar, kompletterad med bildvisning. Vi gjorde sedan en rundvandring i lokalen, f.d. Lekvattnets skola, som byggts om 2014 och numera inhyser ”Torsby Finnskogscentrum”. Här avspeglas den skogsfinska kulturen i Värmland med utställningar och kulturarrangemang. Det är en del av Värmlands museum och bakom institutionen står också Torsby kommun. Efter besöket på Finnskogscentrum återsamlades vi på Karmenkynna för en fikapaus. Därefter anslöt embygdsföreningens guide Sune Lekemark och berättade för oss om Lekvattnets första inbyggares öden under 1600-talet och hembygdsgårdens tillkomst 1922.

Han gick sedan runt med oss och visade några av de 18 olika byggnaderna samt
”norra Europas” längsta gran (45 m) och Sveriges längsta tall (37,5 m) som båda
låg sida vid sida under ett skyddande tak. Det var vårt i särklass varmaste årsmöte med + 28C. Vi tackar Kristel som bjudit oss på ”motti”, Lekvattnets hembygdsförening och Torsby Finnkulturcentrum för ett mycket trevligt program!

Årsmötet 2017

Ett knappt trettiotal medlemmar samlades i Milan på Siljansfors skogsmuseum för traditionella årsmötesförhandlingar. Tyvärr kunde inte vår ordf. Jonas Jonsson närvara pga hälsoskäl. Han hade även avböjt återval. Till ny ordf. valdes Udo Johansson, Sysslebäck. I år hade vi även äran och nöjet att utse Eric Ringaby, Dala-Husby, till Litteraturpristagare för sin bok Tjäder.

Efter lunch guidade oss vår värd, Christer Karlsson, runt i skogsmuseets olika anläggningar. Vi började med att känna på eldpallkojans komfort och fick sedan följa utvecklingen genom decenniers olika skogsarbetarkojor fram till 1950-talet. Christer berättade på sitt mycket initierade och underhållande sätt om skogsarbetarlivet under en period av ca 100 år mellan 1850 och 1950. Mekaniseringen av skogsbruket började med bandtraktorn och motorsågen under 1950-talet och 1967 kom den första avverkningsmaskinen i form av Logma kvistningsmaskin som vi kunde beskåda på plats. Stort intresse rönte samlingarna i utställningshallen där allehanda redskap från skogsuppskattning till avverkning och plantering kunde ses.

Flottningsmuseet imponerade och här fick vi bl.a. lära oss vad en dykdalb är för något!
Avslutningsvis besökte vi träutställningen med bl.a. en 7 000 årig tallstam. Imponerande!

Vi som fick förmånen att vara med om denna dag riktar ett STORT TACK
till Christer för ett suveränt genomfört program!

Ny Schröderskylt på plats i Dalby

Ny Schröderskylt på plats i Dalby

På själva midsommaraftons morgon 2016 samlanågra av Schrödersällskapets medlemmar i norra Värmland för att hedra Gustaf Schröder med en minnesskylt. Det var på den gamla tullegendomen i Vingäng vid Klarälvens första serpentinslinga där den beundrade jägaren och författaren hade sin bostad några år på 1850-talet. Härifrån startade många av hans jaktfärder och här i stugan trivdes han gott. Här var en bra plats för en skylt, tyckte Bo Ynger, som var den som bekostade densamma. Som väl var tyckte gårdens nuvarande ägare Lars Logander detsamma och var själv med vid uppsättningen. Förutom dessa två var medlemmarna Udo Johansson och Rolf Johansson samt undertecknad på plats.

Att en tullstation inrättades i den nu nästan folktomma byn Vingäng flera mil från gränsen mot Norge hänger samman med att huvudvägen västerut från norra Värmland strök förbi knuten här. Här färdades dalkarlarna med sina hästkaravaner på väg till och från Grundsets marknad och här förbi fraktades malmen till järnbruket i Letafors. Vägen förbi Letafors har beskrivits som en av de mest trafikerade i Värmland. Till Vingäng kom man lättast med båt eller på älvens is på Schröders tid, men en färja gick också från Ransby på andra sidan älven.

Tullstationen i Vingäng var en av landets första gränstullar mot Norge. Sannolikt tillkom den i början av 1700-talet men 1806 beslöts att den skulle flyttas till Djäkneliden under vintermånaderna. 1814 blev den ditflyttad permanent, men ännu fram till 1853 hade gränsridare Petter Styffe station där. Från 1855 står Schröder som ägare till fastigheten och han bodde kvar där till 1857 (enligt annan uppgift lämnade han Dalby 1859). På tullegendomen finns i dag ett äldre och ett nyare hus. Enligt äldre sagesmän har själva tullhuset stått på det nyare husets plats. När det revs några år före 1900 lär det mindre huset ha byggts av virke från det gamla.
Torleif Styffe

Bildtext: Uppsättning av Schröderskylt i Vingäng, gamla Dalby socken. På gruppbilden ses från vänster Bo Ynger, Lars Logander, Rolf Johansson och Udo Johansson. (Foto: Torleif Styffe)

Årsmötet 2016 på Nordmarks Hembygdsgård

I ett strålande försommarväder, lördagen den 4 juni, samlades ett knappt 30-tal medlemmar på Nordmarks Hembygdsgård for att hålla Gustaf-Schröder-Sällskapets 27:e årsmöte!

Efter en välkomnande kaffekopp började vi med att hålla ett styrelse­möte utomhus på gården till gruvmuseet. Det var nog första gången i sällskapets historia som det var möjligt att ha ett styrelsemöte utomhus! Lunchen och årsmötesförhandlingarna hölls sedan i församlingshemmet, några hundra meter från hembygdsgården. Vår värd, Gunnar Johansson, guidade oss därefter runt i Nordmarksbergs gruvområde och berättade på sitt initierade och fängslande sätt om bygden, gruvdriften och om både tragiska och lyckliga händelser som tilldragit sig i och omkring de djupa gruvschakten. Rundturen avslutades på hembygdsgården där vi fick tillfälle att titta in i gruvmuseets alla byggnaderna och samtidigt få avnjuta en god kaffetår med dopp i den vackra omgivningen. Vi som fick förmånen att vara med om denna dag riktar ett STORT TACK till Gunnar och hans medhjälpare for ett av de finaste årsmötesarrangemang vi upplevt! Tråkigt att så få medlemmar slöt upp denna gång!