Årsmötet i Arvika 2009

Skylt nummer tolv sattes upp vid årsmötet i Arvika

Sällskapets 20-årsjubileum, som firades i samband med årsmötet i Arvika, blev välbesökt och gynnades av ett vackert väder. Som vanligt inleddes mötet med en gemensam lunch på Gate Gästgiveri – det hus där Gustaf tillbringat många av sin barndoms somrar. Ove Köhler gav oss en bild av hur det kunde gå till i det Schröderska hemmet på Gate.

Efter årsmötet åkte vi till Såguddens friluftsmuseum för att titta på Schröder-utställningen, men också för att sätta upp skylt nummer tolv. Den sitter nu på Schröder-stugan, som flyttats till Sågudden från sin ursprungliga plats inne i Arvika där familjen Schröder bodde.

Att stugan fortfarande har kärnfriskt virke i sina stockar märktes när sekreteraren försökte skruva upp skylten. Om det var bristade handhavande av skruvdragaren eller om virket var så hårt var det dock skilda meningar om bland åskådarna.  Men nu är skylten uppsatt och John Hedenskog i museiföreningen myste så nöjd efteråt.

I samband med utflykten till muséet passade några av årsmötesdeltagarna på att gå förbi minnesstenen vid Kattviken, som står vid den byggnad som idag ersatt Schröderfamiljens ullspinneri inne i centrum. Ordföranden Lars Mebius passade på att informera om hur stenen kom till och hur den en dag förra året också skadades av en oförvägen bilist.

Efter kaffe på Sågudden var det en grupp som åkte ut till kyrkogården i Arvika för att fira Gustafs minne genom att lägga ner en blomma vid graven. Som av en tillfällighet började kyrkklockorna ringa just som ordföranden Lars Mebius lagt ner blommorna.

Det tolkade vi närvarande som ett tecken på Arvikabornas hyllning till en stor författare.