Årsboken 2010

Minnen från mitt jägarliv är årsboken 2010

Minnen från mitt jägarliv/Jakter och skogsliv i Dalarna

Nu är det dags för ännu en nyutgåva i vår serie nyutgåvor av Gustaf Schröders böcker.
Minnen från mitt jägarliv var den andra boken Gustaf skrev efter debuten med Minnen från skogarna 1888.
Framgången med hans debutbok blev så stor att han raskt fick sätta sig ner och skriva ännu en bok, som utkom redan 1889.
I detta skede hade han fortfarande massor av upplevelser att återberätta och sannolikt hade han ingen aning om att hans andra bok skulle följas av ytterligare 24 böcker.

Den här boken har underrubriken Jakter och skogsliv i Dalarne och det ger en klar begränsning av var hans upplevelser utspelas.
Han tillbringade 20 år av sitt yrkesverksamma liv i Dalarna och många minnen finns beskrivet i den här boken.


Men att Gustaf inte helt tömde minnenas arkiv från sin tid i Dalarna vittnar hans bok Tjugu år i Dalarna, som kom sju år och 11 böcker senare.
Årsboken 2010 innehåller många spännande jakter, men också beskrivningar av flottningen i Österdalälven med den fruktade Trängsletforsens timmerbrötor.

Det är mycket nationalromantik med fester i den tidens Dalarna parat med flottarromantik med kvällar vid forsen och fisken som vakar och lätt kan fångas av den intresserade.

Gustaf är mästerlig berättare och det är inte svårt att uppleva det han beskriver. Till och med myggens intensiva attacker går att känna igen när han beskriver fiske en sommarkväll på älven.

Men det fanns stunder, när Gustaf rannsakade det han höll på med och inte minst den tidens sätt att jaga. Särskilt förfasades han över de tunna mässingsnarorna, som brukades flitigt av den tidens allmogen, för att inte tala om trampsaxarna.

Att jaga björnen på det sätt som Gustaf praktiserade krävde för mycket arbete. Istället lades kraftiga saxar ut på försåtliga ställen, där björnen kunde förväntas röra sig. Gustaf beskriver hur han kunde se det negativa resultatet av en sådan sax som inte fick nog tillsyn. Det hände att björnen fastnade och till slut gnagde av sitt eget ben för att komma loss.

En av de björnar Gustaf skriver om i den här boken hade just en avkapad framlabb, när den sköts.
Försåtligheten med trampsax beskriver Gustaf när en av hans hundar råkar fastna i en sådan.
Turligt nog reagerade Gustaf på hundens märkliga ylande och kom till undsättning, men saxens käftar var så kraftigt spända att Gustaf inte orkade öppna den med handkraft.

Han sköt skott i luften för att påkalla jaktkamraternas uppmärksamhet för att få hjälp att få loss den ylande hunden.
Men Gustaf fick kämpa själv och letade förtvivlat efter stockar och slanor för att bryta med.
Under detta arbete höll han själv på att fastna i ytterligare en sax som låg gillrad intill. Det var rena turen som gjorde att han inte blev sittande med benet i kläm.

För några jaktkamrater kom aldrig till undsättning – de trodde att Gustaf sköt efter harar och annat vilt…
Vi hoppas att boken skall bli uppskattad av medlemmarna. Detta är den 18:e nyutgåvan i Sällskapets serie.

ISBN 978-91-978049-7-4

POEM Förlag

Se också under fliken Böcker/Nytutgivna böcker.