Årsboken 2013

Vägledning i fiske

Vägledning i fiske, i nyutgivning 2013

Gustaf Schröder har för de flesta setts som storjägaren, men hans intresse för fiske var också mycket stort.

Detta hans stora intresse märks här och var i hans böcker och inte minst i hans instruktionsbok i fiske Vägledning i fiske som utkom första gången 1900, men nu finns i en nyutgåva.


Men det är hans fiskeäventyr, så som han skildrar dem, som roar många. Inte minst mängden av stora fiskar. Ett exempel är i boken Från pojk- och gubbåren, som kom i nyutgåva i vår Schröderserie för ett par år sedan. Där beskriver Gustaf harrfiske, som får en ovanlig vändning.

I den här handboken är det mera handgripligt hur grunderna för ett framgångsrikt fiske går till, som Gustaf låter oss ta del av. Som vanligt är hans instruktioner detaljrika ända ner till sänket på linan.
Boken är fylld av en massa illustrationer som i sig är värda att studera. Just denna blandning av instruktioner och illustrationer är grunden till att vi gjort en faksimilupplaga av Gustafs handbok.
Vägledning i fiske är idag en mycket ovanlig bok som inte ens finns att få tag på i de mest välsor-terade antikvariaten. Därför är värdet att återutges i vår serie nyutgåvor mycket stort.

Det stämningsfulla omslaget har gjorts av Sören Holmqvist.

Välkommen att ta del av Gustafs bästa fisketips.
Detta är volym nummer 21 i Gustaf Schröder-Sällskapets serie nyutgivningar. 

Gustaf Schröder-Sällskapet, som bildades 1989, har idag cirka 600 medlemmar över hela landet och även i de nordiska länderna.
Sällskapets uppgift är att bevara och vidareutveckla Gustafs verk och här ingår arbetet med återutgivningen av hans 26 böcker som ett viktigt arbete.

Boken ingår som årsbok i medlemskapet för Gustaf Schröder-Sällskapet, som är 250 kronor per år. 

ISBN 978-91-87201-06-6

Årsboken 2012

Mellan Kölen och Siljan nyutgivning 2012

Mellan Kölen och Siljan

I den här boken tar Gustaf Schröder ett intressant geografiskt grepp; ”Mellan Kölen och Siljan”. Kölen är gamla benämningen på fjällkedjan (Skanderna) som skiljer Sverige och Norge längs hela den skandinaviska halvön.

Siljan är den stora sagoskimrande insjön i Dalarna som Gustaf lärt sig älska, inte minst för alla stora rapphönskullar på ängarna längs sjön och framförallt på Sollerön.


Mellan Kölen och Siljan är ett stort geografiskt område, där Gustaf upplevt många spännande äventyr i skogarna. Detta samlar han i den här boken på sitt mästerliga sätt att kunna blanda smått och gott.

I kapitlet om Vargar och hundar tar han upp ett problem som är kusligt likt dagens rovdjursdebatt; vargar som tar jakthundar – men också tamboskap. Problemen är exakt de samma som vi nu upplever. En skildring från över 100 år sedan som vore den skriven idag.

Gustafs stora jaktintresse blir tydligt i den här boken, när han med stor entusiasm beskriver hur han jagade sig fram på en tjänsteresa till Borlänge. Det var tider det, när inte stressen hade slagit igenom, utan att det var möjligt att gå i skogen och jaga på sin väg till ett affärsmöte!

Mellan Kölen och Siljan är en härlig blandning av händelser och platser, som jag varmt rekommenderar.

Välkommen in i Gustafs äventyrliga berättarvärld!

Detta är volym nummer 20 i Gustaf Schröder-Sällskapets serie nyutgivningar.

ISBN 978-91-979207-8-0

Årsboken 2011

Från pojk- och gubbåren nyutgivning 2011

Från pojk- och gubbåren/Jakt och fiskehistorier

Nu har årsboken 2011 landat hos medlemmarna och detta är den 19:e nyutgåvan i Sällskapets serie. Den här boken utkom första gången 1894.

Som titeln på den här boken avslöjar är det en härlig blandning av upplevelser under sitt långa liv som Gustaf låter oss ta del av.

Han minns tillbaka till ungdomsåren när han som 14-åring fick det inte helt enkla uppdraget att möta bruksherren på Häljeboda många bil bort i skogen. Gustaf skulle ta med hundarna för några dagars jakt, men han hade aldrig varit i de skogar som var jaktens mål.


Att brukspatron på Häljeboda gav den för honom enkla beskrivningen att gå mot öster och sedan mot norr, visade sig inte hjälpa så mycket.
Gustaf visste på råd och lyckades få den gamle finngubben Ho-Jan som vägvisare och det var tur. Annars hade han aldrig kommit rätt i de enorma skogarna i västra Värmland den här tiden.
Just denna jakt etsade sig kvar i Gustafs minne och inte minst de människor han mötte på skogen. Då på 1830-talets slut var det gott om finnbosättningar och det var dessa som fascinerade Gustaf. Så till den grad att han senare i livet beslöt återvända till just dessa platser han som 14-åring besökt. 
Men som alltid hade utvecklingen utplånat de mesta av spåren.
I den här boken, Från pojk- och gubbåren – jakter och äventyr, som den heter i originalutgåvan från 1894, har han samlat mycket – även från livet i norra Värmland.
Boken handlar om både fiske och jakt. Hans storharrar i Galten är en mycket rolig berättelse för att inte tala om det stora fisket i havsbandet utanför Strömstad. Älgjakt på skidor i norra Värmland är en annan spännande berättelse, som faktiskt avslöjar att Gustaf var medveten om att just den jakten inte var så laglig att den tålde någon insyn. Spännande och tänkvärd!
Välkommen in i Gustafs äventyrliga berättarvärld.

ISBN 978-91-979207-3-5

POEM Förlag

Årsboken 2010

Minnen från mitt jägarliv är årsboken 2010

Minnen från mitt jägarliv/Jakter och skogsliv i Dalarna

Nu är det dags för ännu en nyutgåva i vår serie nyutgåvor av Gustaf Schröders böcker.
Minnen från mitt jägarliv var den andra boken Gustaf skrev efter debuten med Minnen från skogarna 1888.
Framgången med hans debutbok blev så stor att han raskt fick sätta sig ner och skriva ännu en bok, som utkom redan 1889.
I detta skede hade han fortfarande massor av upplevelser att återberätta och sannolikt hade han ingen aning om att hans andra bok skulle följas av ytterligare 24 böcker.

Den här boken har underrubriken Jakter och skogsliv i Dalarne och det ger en klar begränsning av var hans upplevelser utspelas.
Han tillbringade 20 år av sitt yrkesverksamma liv i Dalarna och många minnen finns beskrivet i den här boken.


Men att Gustaf inte helt tömde minnenas arkiv från sin tid i Dalarna vittnar hans bok Tjugu år i Dalarna, som kom sju år och 11 böcker senare.
Årsboken 2010 innehåller många spännande jakter, men också beskrivningar av flottningen i Österdalälven med den fruktade Trängsletforsens timmerbrötor.

Det är mycket nationalromantik med fester i den tidens Dalarna parat med flottarromantik med kvällar vid forsen och fisken som vakar och lätt kan fångas av den intresserade.

Gustaf är mästerlig berättare och det är inte svårt att uppleva det han beskriver. Till och med myggens intensiva attacker går att känna igen när han beskriver fiske en sommarkväll på älven.

Men det fanns stunder, när Gustaf rannsakade det han höll på med och inte minst den tidens sätt att jaga. Särskilt förfasades han över de tunna mässingsnarorna, som brukades flitigt av den tidens allmogen, för att inte tala om trampsaxarna.

Att jaga björnen på det sätt som Gustaf praktiserade krävde för mycket arbete. Istället lades kraftiga saxar ut på försåtliga ställen, där björnen kunde förväntas röra sig. Gustaf beskriver hur han kunde se det negativa resultatet av en sådan sax som inte fick nog tillsyn. Det hände att björnen fastnade och till slut gnagde av sitt eget ben för att komma loss.

En av de björnar Gustaf skriver om i den här boken hade just en avkapad framlabb, när den sköts.
Försåtligheten med trampsax beskriver Gustaf när en av hans hundar råkar fastna i en sådan.
Turligt nog reagerade Gustaf på hundens märkliga ylande och kom till undsättning, men saxens käftar var så kraftigt spända att Gustaf inte orkade öppna den med handkraft.

Han sköt skott i luften för att påkalla jaktkamraternas uppmärksamhet för att få hjälp att få loss den ylande hunden.
Men Gustaf fick kämpa själv och letade förtvivlat efter stockar och slanor för att bryta med.
Under detta arbete höll han själv på att fastna i ytterligare en sax som låg gillrad intill. Det var rena turen som gjorde att han inte blev sittande med benet i kläm.

För några jaktkamrater kom aldrig till undsättning – de trodde att Gustaf sköt efter harar och annat vilt…
Vi hoppas att boken skall bli uppskattad av medlemmarna. Detta är den 18:e nyutgåvan i Sällskapets serie.

ISBN 978-91-978049-7-4

POEM Förlag

Se också under fliken Böcker/Nytutgivna böcker.