Årsboken 2013

Vägledning i fiske

Vägledning i fiske, i nyutgivning 2013

Gustaf Schröder har för de flesta setts som storjägaren, men hans intresse för fiske var också mycket stort.

Detta hans stora intresse märks här och var i hans böcker och inte minst i hans instruktionsbok i fiske Vägledning i fiske som utkom första gången 1900, men nu finns i en nyutgåva.


Men det är hans fiskeäventyr, så som han skildrar dem, som roar många. Inte minst mängden av stora fiskar. Ett exempel är i boken Från pojk- och gubbåren, som kom i nyutgåva i vår Schröderserie för ett par år sedan. Där beskriver Gustaf harrfiske, som får en ovanlig vändning.

I den här handboken är det mera handgripligt hur grunderna för ett framgångsrikt fiske går till, som Gustaf låter oss ta del av. Som vanligt är hans instruktioner detaljrika ända ner till sänket på linan.
Boken är fylld av en massa illustrationer som i sig är värda att studera. Just denna blandning av instruktioner och illustrationer är grunden till att vi gjort en faksimilupplaga av Gustafs handbok.
Vägledning i fiske är idag en mycket ovanlig bok som inte ens finns att få tag på i de mest välsor-terade antikvariaten. Därför är värdet att återutges i vår serie nyutgåvor mycket stort.

Det stämningsfulla omslaget har gjorts av Sören Holmqvist.

Välkommen att ta del av Gustafs bästa fisketips.
Detta är volym nummer 21 i Gustaf Schröder-Sällskapets serie nyutgivningar. 

Gustaf Schröder-Sällskapet, som bildades 1989, har idag cirka 600 medlemmar över hela landet och även i de nordiska länderna.
Sällskapets uppgift är att bevara och vidareutveckla Gustafs verk och här ingår arbetet med återutgivningen av hans 26 böcker som ett viktigt arbete.

Boken ingår som årsbok i medlemskapet för Gustaf Schröder-Sällskapet, som är 250 kronor per år. 

ISBN 978-91-87201-06-6