Årsmötet 2012

Årsmötet i Siljansfors samlades runt en nying

Nationaldagen 6 juni hyllades som vanligt av oss inom Gustaf Schröder-Sällskapet genom att uppmärksamma Gustafs arbete. Vi höll årsmötet på Siljansfors Skogsbruksmuseum. Många medlemmar och ett vackert sommarväder gjorde dagen mycket lyckad.


Våra värdar Jonas Jonsson och Anders Sundberg hade lagt ner stor möda på att årsmötet i Dalarna skulle bli en spännande händelse. Därför väntade en nytänd nying på besökarna när de kom dit.

Jonas visade också eldens stora välsignelse för oss människor och hur den kunde användas på många olika sätt.

Vid sidan om den stora nying som brann framför Milan i Siljansfors hade Jonas gjort kubbar som fungerade som huggarspisar. En smart eldstad som många säkert aldrig hade kommit i kontakt med.

Med motorsåg hade Jonas skurit spår i stubbarna och skapade en fiffig spis som brann effektivt och kunde tjäna som kokplatta för en kaffepanna eller en stekpanna.

Samtidigt skapade den värme runt måltiden. Om kubben vältes på sidan slocknade den och kunde användas på nytt för nästa måltid – om spåren hade förberetts på undersidan.

Lunchen inledde årsmötet som traditionen bjuder och därefter berättade Christer Karlsson (t.v), chef för forskningsanläggningen vid Siljansfors, om verksamheten.

Han berättade skogsbrukets historia och gav efter årsmötet också en mycket bred bild över skogsbrukets utveckling, när han guidade oss runt i det stora skogs- och flottningsmuséet.

Christer kan sin historia och gjorde eftermiddagen mycket intressant för de närmare 50-talet besökarna som mött upp.

Årsmötet gick efter rutiner men vi passade på att avtacka avgående suppleanten Ingemar Gustafsson (t.h) med blommor., Han har ägnat mycket kraft åt styrelsearbetet under många år.