Gå med i Gustaf Schröder-Sällskapet

Vi bevarar Gustafs minne

För att inte Gustaf Schröders minne skall blekna har Gustaf Schröder-Sällskapet bildats vars syfte är att bevara och vidareutveckla insikten om de såväl litterära som kulturhistoriska värden som finns i Gustaf Schröders författarskap.

Vi bildades 1989 och firade 20-årsjubileum 2009. Sällskapet har cirka 600 medlemmar spridda över hela landet, övriga Europa och i USA.

Vårt arbete inriktas på dokumentation av allt material som finns om och av Gustaf Schröder. Vi har ögonen öppna efter nya och okända uppgifter och försöker följa upp och kontrollera dessa.

Nyutgåvorna ett viktigt arbete

Allt sedan starten har vi arbetat med en serie nyutgåvor av Gustafs alla böcker. En nyutgåva per år ger vi ut, som också skickas ut som årsbok till medlemmarna.

Hittills har 18 nyutgåvor producerats i Sällskapets nya serie. Senaste utgåvan, Minnen från mitt jägarliv, utkom 2010. (Läs mera under ”Böcker”).

Årsmötet som hålls den 6 juni varje år – på Gustafs födelsedag – brukar alltid förläggas på en plats som har anknytning till Gustaf Schröder på något sätt.

Fyra gånger om året utkommer den 8-sidiga medlemstidningen NYING, som tar upp allt som handlar om Gustaf Schröder. (Läs mera under ”Medlemstidningen NYING”).

Gustaf Schröder-Sällskapets Litteraturpris

Sällskapet instiftade 1996 ett Litteraturpris, som skall delas ut till en författare eller kulturarbetare som arbetar i Gustafs anda.

I statuterna för priset står det:

”Priset skall utdelas till författare som  i Gustaf Schröders anda verklighetstroget skildrat jakt och naturupplevelser, ävensom genom historiska berättelser och romaner lyft fram händelser och skeenden i landskaps- och bygdehistoria”.

Senast delades Litteraturpriset ut 2008 till Ann Sundén-Cullberg, från Torsby.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *