Årsmötet 2021

Lördagen den 21 augusti 2021 samlades 17 medlemmar i Gustaf Schröder-Sällskapet för årsmötesförhandlingar i strålande solsken på Solleröskogen. Lars Lidholm hälsade oss välkomna med att informera om skogsförläggningen vid Görsjön. Den nyttjades numera av ett jaktlag med anknytning till Billerud-Korsnäs. Han visade även en karta över jaktlagets marker som varit en del av Gustaf Schröders klassiska jaktmarker på Solleröskogen. Senare visade han oss den imponerande stensatta flottningsdammen som inte varit i bruk på många decennier. Efter årsmötet höll Christer Karlsson ett mycket uppskattat föredrag om traktens skogshistoria. Årsmötet som leddes av Sällskapets ordf. Udo Johansson förflöt som vanligt lugnt och stillsamt.