Årsmötet 2018

Ett drygt 20-tal medlemmar samlades för årsmöte på Karmenkynna. Efter årsmötet i rökstugan samlades vi på närbelägna ”Finnskogscentrum” där vår guide Monica Björklund tog emot och föreläste för oss om årets temautställning Från skogsbygd till finnskog – fyra kvinnor berättar, kompletterad med bildvisning. Vi gjorde sedan en rundvandring i lokalen, f.d. Lekvattnets skola, som byggts om 2014 och numera inhyser ”Torsby Finnskogscentrum”. Här avspeglas den skogsfinska kulturen i Värmland med utställningar och kulturarrangemang. Det är en del av Värmlands museum och bakom institutionen står också Torsby kommun. Efter besöket på Finnskogscentrum återsamlades vi på Karmenkynna för en fikapaus. Därefter anslöt embygdsföreningens guide Sune Lekemark och berättade för oss om Lekvattnets första inbyggares öden under 1600-talet och hembygdsgårdens tillkomst 1922.

Han gick sedan runt med oss och visade några av de 18 olika byggnaderna samt
”norra Europas” längsta gran (45 m) och Sveriges längsta tall (37,5 m) som båda
låg sida vid sida under ett skyddande tak. Det var vårt i särklass varmaste årsmöte med + 28C. Vi tackar Kristel som bjudit oss på ”motti”, Lekvattnets hembygdsförening och Torsby Finnkulturcentrum för ett mycket trevligt program!