Alla Gustafs böcker

Det blev med tiden en ansenlig mängd böcker från Gustafs penna. Dessa gav han ut under sina aktiva år som författare – från 64 års ålder 1888 tills han fyllt 85 år 1909. Tre år efter den sista boken dog Gustaf 88 år gammal 1912.

Men det kom faktiskt ut en bok 4 år efter hans död, det var Med hund och bössa, som i manusform hittats i Gustafs efterlämnade papper.

Detta är listan på Gustaf Schröders böcker, med förstaupplagans utgivningsår inom parentes.

1. Minnen från skogarna. Jakter. (1888).

2. Minnen från mitt jägarliv. Jakter och skogsliv i Dalarna. (1889).

3. Jaktminnen från skog, fjäll och sjö. (1890).

4. Svenska Jakten. Praktisk hjälpreda för unga jägare (1891).

5. Jaktminnen från skog och slätt. (1891).

6. En bruksbokhållares minnen I. (1892).

7. En bruksbokhållares minnen II. (1893).

8. En timmermärkares minnen. (1893).

9. Örjan Kajland och hans pojkar. Skildringar från finnarnas liv och jakter. (1893).

10. Gamla minnen. (1894).

11. Från pojk och gubbåren. Jakt och fiskehistorier. (1894).

12 Pekka Huskoinen. En drivarfinnes liv och jakter i Värmlands och Dalarnas skogar. (1895).

13. Pavo Makkran. Bilder från finnarnas liv under Krabbe- –och Gyldenlöwe-fejderna i Värmland. (1896).

14. Tjugu år i Dalarna. (1896).

15. Från skilda marker. Jakter (av Gustaf Schröder och hans jaktkamrater). (1897).

16. Jägaren under nya jaktstadgan. Några vördsamma anmärkningar av Gammal Skogsman. (1898).

17. Den gamla fogdeskrivaren. Berättelser från Värmlands gränsbygder vid seklets början. (1898).

18. Jakt, fiske och vildmarksliv. (1899).

19. Finntorpet i Västerskogen. (1899).

20. Vägledning i fiske. (1900).

21. Om skidor, och skidlöpning. (1900).

22. Ströverier i jaktmarkerna. (1901).

23. Mellan Kölen och Siljan. (1902).

24. Ur fjällfolkets liv. (1902).

25. Mina jaktkamrater. (1905).

26. Vildmarksliv. Skogs- –och jakthistorier. (1909).

Dessutom har Gustaf Schröder utgivit:

 27. Lärobok i fiskeberedning, av Wilh. Dunker. Översatt av Gustaf Schröder. (1909).

28. Jakter och skogsliv av Kalle på Udden, upptecknade av honom själv och utvalda av Gustaf Schröder. (1898).

Efter författarens död:

29. Med hund och bössa. Ur efterlämnade papper. (1916).