Nyutgivna böcker av Gustaf Schröder-Sällskapet

Från första början har Sällskapet haft en årsbok, som ingått i årsavgiften för Sällskapets medlemmar. Årsboken kom att bli grunden för en serie nyutgåvor av Gustafs böcker, vars målsättning är att hela Gustafs produktion skall komma i en nyutgåva och ingå i Sällskapets skriftserie.

Dessa böcker har hittills utkommit i nyutgåva inom Gustaf Schröder-Sällskapets nya skriftserie:

Vildmarksliv

ISBN 91-85014-59-1
Utgivningsår: 1991
Förlag: Dalaförlaget

Slut i vårt lager

Örjan Kajland och hans pojkar

ISBN 91-85014-69-9
Utgivningsår: 1992
Förlag: Dalaförlaget

Slut i vårt lager

En timmermärkares minnen

ISBN 91-85014-84-2
Utgivningsår: 1994
Förlag: Dalaförlaget

Gamla minnen

ISBN 91-85014-85-0
Utgivningsår: 1995
Förlag: Dalaförlaget

Med hund och bössa

ISBN 91-85014-87-7
Utgivningsår: 1996
Förlag: Dalaförlaget

Tjugo år i Dalarna

ISBN 91-85014-90-7
Utgivningsår: 1997
Förlag: Dalaförlaget

Paavo Makkran

ISBN 91-85014-92-3
Utgivningsår: 1998
Förlag: Dalaförlaget

Finntorpet i Västerskogen

ISBN 91-85014-99-0
Utgivningsår: 1999
Förlag: Dalaförlaget

Pekka Huskoinen

ISBN 91-973642-1-5
Utgivningsår: 2000
Förlag: Dalaförlaget

En bruksbokhållares minnen

ISBN91-973642-4-X
Utgivningsår: 2001
Förlag: Dalaförlaget

Från brukskontor och timmerskog

ISBN 91-631-3638-4
Utgivningsår: 2003
Förlag: Hällefors Tryckeri AB

Den gamle fogdeskrivaren

ISBN 91-631-3744-5
Utgivningsår: 2004
Förlag: Hällefors Tryckeri AB

Ur fjällfolkets liv

ISBN 91-631-3812-3
Utgivningsår: 2005
Förlag: Hällefors Tryckeri AB

Minnen från skogarna

ISBN 978-91-976202-0-8
Utgivningsår: 2006
Förlag: Hällefors Tryckeri AB

Mina jaktkamrater

ISBN 978-91-976457-9-9
Utgivningsår: 2007
Förlag: POEM Förlag

Från skilda marker

ISBN 978-91-976950-3-9
Utgivningsår: 2008
Förlag: POEM Förlag

Svenska jakten - Praktisk hjälpreda för unga jägare

ISBN 978-91-978049-2-9
Utgivningsår: 2009
Förlag: POEM Förlag

Minnen från mitt jägarliv/Jakter och skogsliv i Dalarna

ISBN 978-91-978049-7-4
Utgivningsår: 2010
Förlag: POEM Förlag

Från pojk- och gubbåren/Jakt och fiskehistorier

ISBN 978-91-979207-3-5
Utgivningsår: 2011
Förlag: POEM Förlag

Mellan Kölen och Siljan

Jakter och berättelser
ISBN 978-91-979207-8-0
Utgivningsår: 2012
Förlag: POEM Förlag

Vägledning i fiske

ISBN 978-91-87201-06-6 Utgivningsår: 2013 Förlag: POEM Förlag

Andra böcker utgivna inom Sällskapet

Gustaf Schröder

Författare: Kåa Wennberg
ISBN 91-971362-2-0
Utgivningsår: 1993
Förlag: Eget

Gustaf Schröder (1824-1912) levde ett innehållsrikt liv. I denna bok får vi följa alla hans 88 år från födelsen i Edsvalla fram till slutet i Stockholm. Han arbetade först som skogstjänsteman under många år. Vid 63 i års ålder började hans författarskap som varade i drygt 20 år. Men livet igenom var dock jakten hans verkligt stora passion och jagaren Gustaf Schröder blev legendansk redan under sin livstid. Det skriver författaren Kåa Wennberg som en presentation av denna bibliografi över Gustaf Schröder. Detta var Sällskapets årsbok 1993.

Hofjägmästare Herman Falk – Björnjägare och legend

Författare: Maria och Benny Klint
ISBN 91-973642-5-8
Utgivningsår: 2002
Förlag: Eget

Maria och Benny Klint har gjort denna dokumentation av jägaren Herman Falk på Risäter. Herman Falk (1785-1865) verkade som hofjägmastare Och björnjagare under huvuddelen av sitt liv. Han i ägde Risäters herrgård i Värmland, som besöktes av många prominenta jaktgäster från hela Europa. Trots sitt rykte att ensam ha nedlagt 104 st björnar ville han inte utrota bjömstammen. Han var en föregångsman när det gällde viltvård och det var han som räddade den svenska älgstammen. Detta var Sällskapets årsbok 2002